Avfallshantering

En stor del av vårt miljöarbete innefattar att göra det möjligt för våra hyresgäster att agera miljöanpassat. Därför är ett av våra miljömål att tillhandahålla miljörum där du som hyresgäst kan sortera dina sopor.

I nära anslutning till din bostad finns plats för avfall från ditt hushåll. Där försöker vi erbjuda återvinning av så många olika typer av avfall som möjligt. Lokala avvikelser förekommer beroende på möjligheterna i lokalerna.


Hushållsavfall
   

Förpackningar och tidningar
   

Grovavfall
   

Elavfall
   


 

I vissa fall finns även möjlighet att sortera grovsopor (brännbart respektive icke brännbart) samt miljöfarligt avfall. Stora mängder avfall samt de fraktioner som inte finns i din fastighet lämnas på återvinningsstation eller miljöcentral.

Vår närmsta återvinningsstation är:
Återvinningscentral Lövsta
Lövstavägen 492
165 72 Hässelby

Telefon: 08 - 508 465 40

På Stockholms stads hemsida, www.stockholm.se eller på telefon 08-508 00 00 kan du få mer information.