Byta lägenhet

Byte av lägenhet kan ske tidigast efter att man har bott i ett år.

Bytesansökan
Om du kommit överens med någon och vill byta lägenhet måste du fylla i en blankett för bytesansökan och skicka till oss. Ladda ner blankett

Bifoga:

  • Arbetsgivarintyg med inkomstuppgift
  • Personbevis för frånträdande och tillträdande hyresgäst
  • Kopia på hyresavtal av tillträdande hyresgäst

Vid byte med bostadsrättslägenhet, villa eller radhus ska ett opartiskt värderingsintyg och kopia på köpekontraktet bifogas.

I de fall flera lägenheter ingår i bytet ska detta anges.

Vi återkommer per telefon eller brev så snart er ansökan har behandlats. Vi har upp till 12 veckors handläggningstid. Under semestertid har vi inte möjlighet att handlägga bytesansökningar alls. Om ansökan är ofullständig ifylld returneras den för komplettering och bytesärendet kan försenas.

Besiktning
Då hyresvärden har godkänt byte av lägenhet ska lägenheten besiktigas.

Kontraktskrivning
Avskrivning och nyteckning av kontrakt sker samtidigt hos Hässelby Hem AB på Persikogatan 28 i Hässelby. Såväl avflyttad som ny hyresgäst ska närvara vid detta tillfälle.

Medtag:

  • Hyreskontrakt för avskrivning
  • Giltig legitimation för avflyttande och inflyttande hyresgäst.