Flytta in

Här följer en checklista för dig som är nyinflyttad eller för dig som är på väg att flytta in.

Adressändring
Din nya adress anmäler du till Skattemyndigheten och Posten. Där ska du uppge ditt lägenhetsnummer och det hittar du i porten i ditt hus.

adressandring.se kan du göra en flyttanmälan. Då underrättas ett flertal myndigheter, organisationer och företag genom SPAR, Statens Person- och Adressregister. Bank, försäkringsbolag etc meddelar du själv.

Ansvar för uteplats och balkong

Balkongen och uteplatsen hos lägenheter på bottenplan räknas som en del av lägenheten. Detta betyder att hyresgästen själv har ansvar för att se till att den tas om hand. Balkong och uteplatser får ej användas som lager och man får inte heller modifiera konstruktionen av uteplatsen.

Elabonnemang

Som hyresgäst tecknar du själv abonnemang med en elleverantör. Elnätet är via Ellevio så kontakta dem för att öppna ett el-abonnemang. Sedan är du fri att välja din leverantör själv. 

Glöm inte att läsa av eller ordna med avläsning av elmätaren och att säga upp ditt tidigare abonnemang. Nya mätare avläses automatiskt av elleverantören.

Telefon/Data/TV
Kontakta dina operatörer av telefon, data och TV om flytt eller uppsägning av abonnemang i god tid. Då undviker du att vara utan fungerande tjänster den första tiden i nya lägenheten.

Hemförsäkring
Teckna en hemförsäkring eller meddela ditt nuvarande försäkringsbolag om din flytt.

Det är mycket viktigt att du har en hemförsäkring om något händer med din lägenhet. Om du saknar hemförsäkring kan det i värsta fall kan detta leda till att du inte får ersättning vid exempelvis vattenskada, inbrott eller brand, eller att du själv blir ersättningsskyldig.

Nycklar och låsbyte
Dina nycklar till lägenheten, tvättstugan och eventuellt förråd får du kvittera av oss, dock tidigast den dag hyresavtalet träder i kraft.

Läs mer under avsnittet "Nya nycklar".