Flytta ut

Glöm inte att:

  • Adressändra post på adressandring.se
  • Avbeställa eller omställa dags- och veckotidningar
  • Avbeställa elabonnemang (detta görs direkt till både el- och nätleverantören)
  • Avbeställa eller flytta telefonabonnemang
  • Tömma och städa vindsförråd, källarförråd och eventuella andra hyrda utrymmen
  • Transportera bort eventuella cyklar
  • Återlämna samtliga nycklar till oss

Städning
Lägenheten ska enligt hyreskontraktet vara väl städad och rengjord när kontraktstiden gått ut. Detta gäller även om lägenheten ska renoveras.

Observera att det är viktigt att rengöra kök och badrum noga. Rengör även bakom spisen. Kyl och frys ska rengöras och stängas av. Alla fönster ska putsas invändigt, utvändigt och mellan rutorna. Avlopp till badkar och dusch ska rengöras.

Även källarförråd, vindsförråd och eventuellt garage/carport eller annat hyrt utrymme ska tömmas och städas.

Borttransport av gamla saker
Du ansvarar själv för borttransport av möbler och annat som du inte längre vill ha.

OBS! Möbler eller andra stora föremål får inte lämnas i soprummet eller i grovsoprum utan ska i första hand slängas på en återvinningscentral.

Medicin och andra kemikalier
Medicin får aldrig slängas i soporna eller spolas ned. Överbliven medicin ska lämnas tillbaka till Apoteket. Inte heller andra kemikalier som färg och lösningsmedel får slängas i soporna. Tänk på miljön!

Nycklar
När lägenheten lämnas för gott ska samtliga nycklar (även av hyresgästen tillverkade eller bekostade) återlämnas till oss senast sista hyresdagen.

Besiktning vid avflyttning
När du flyttar ut gör Hässelby Hem en besiktning av lägenheten. Det innebär att vi kontrollerar lägenheten och noterar eventuell skada, som inte kan betraktas som normal förslitning. Skadan ersätts i så fall av den avflyttande hyresgästen. Besiktningstiden bestäms i överenskommelse med avflyttande hyresgäst/dödsboet.

Utrustning/utförda arbeten som hyresgäst installerat och bekostat
Tillhållarlås, extra utrustning till telefon och annan utrustning som installerats bör inte tas bort. Vid tveksamheter, kontakta Hässelby Hem. Andra installationer/arbeten som hyresgäst gjort ska avlägsnas och lägenheten återställas i ursprungligt skick såvida inte annat avtalats. Observera att detta även gäller installationer och arbeten som tagits över från tidigare hyresgäst vid byte. Handikapphjälpmedel ska återlämnas till hjälpmedelscentral.

Diskmaskin/tvättmaskin

Vid utflytt från lägenhet är det inte tillåtet att lämna kvar disk- eller tvättmaskin. Vi medlar inte heller i försäljning av dessa och får inte lämna ut några kontaktuppgifter till föregående hyresgäst med tanke på GDPR.

 

Övrigt
Fasta kryddhyllor och handdukshängare, fast monterade lampor, gardinfästen eller annat som är installerat av fastighetsägaren får inte tas bort. Brandvarnare får inte heller tas bort.