Frågor om skyddsrum

Vi får frågor om var skyddsrummen finns, om det finns skyddsrum i vår fastighet där hyresgästen bor eller var närmaste skyddsrum ligger. För att finna närmaste skyddsrum hänvisar vi till Skyddsrumskartan på www.msb.se. 

Där skriver du in din adress och får en tydlig översikt var närmaste skyddsrum finns och antal platser.

Gå till MSB:s hemsida, Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap:

https://www.msb.se/sv/verktyg--tjanster/skyddsrumskarta/