Hyresförhandling år 2022

Med anledning av att hyresförhandlingen mellan Hyresgästföreningen Region Stockholm samt Hässelby Hem AB har ägt rum och numera är slutförd får vi meddela att resultatet av denna förhandling ledde till en överenskommelse om en höjning av hyran med 1,8 % fr o m 2022-02-01.

 

Hyreshöjningen för februari och mars debiteras retroaktivt på hyresavin för april.

 

Den exakta nya hyran framgår på er kommande hyresavi.

 

Vänliga hälsningar

Hässelby Hem AB