Utbyggnad av Smedshagen

 

Uppdatering 10 juni, 2020:

Mellan 16 juni – 17 augusti är det samråd för Smedshagen.

Planförslaget möjliggör cirka 600 nya bostäder och medför att Smedshagen utvecklas till en urban miljö med kvalitativa gröna inslag.


Om du vill se förslaget kan du besöka:

  • Tekniska Nämndhuset, Fyrkanten, Fleminggatan 4, Kungsholmen
  • Vällingby bibliotek, Vittangigatan 24, Vällingby


Du kan läsa mer om förslaget här:
stockholm.se/detaljplaner
vaxer.stockholm/smedshagen


Samråd för Smedshagen:

Eventuella synpunkter på förslaget lämnas skriftligen.
De ska ha inkommit, via post eller email, senast den 17 augusti till:

Stockholms stadsbyggnadskontor, Registraturen
Box 8314
104 20 Stockholm

stadsbyggnadskontoret@stockholm.se

Ange ärendets diarienummer:
2016-15666

 


 

 

 

Uppdatering 14 februari:

Stockholm Stad har meddelat att Stadsbyggnadsnämnden fattar beslut om planuppdrag för utbyggnad av Smedshagen den 23 februari. Därefter kommer planarbetet igång. Projektet är i ett tidigt skede och just nu äger kommunen planprocessen, som kan ta flera år.

Vi kommer att informera mer så fort planerna kommit längre.

 

Hässelby Hem planerar utbyggnad av Smedshagen-området i Hässelby och vill på så sätt bidra till att lösa bostadskrisen i Stockholm. Vi är väl förtrogna med området och ser möjlighet att förtäta med ytterligare bostäder. Med varierande bostadsformer kan vi erbjuda olika former av boende beroende på fas i livet och bostadsbehov. Vi bygger sannolikt en blandning av hyresrätter, bostadsrätter och småhus. Parkeringsplatser ersätts med garage.

Projektet är i ett tidigt skede och just nu äger kommunen planprocessen, som kan ta flera år. Tidigast byggstart kan ske år 2020. Hässelby Hem har ingen särskild kö för det här projektet utan hänvisar till vårt system för intresseanmälan på hemsidan.

Vi kommer att informera mer så fort planerna kommit längre.

Artikel i Hässelby tidning 14 februari 2017 

Artikel i Hässelby tidning 8 december 2016

FAKTA OM HÄSSELBY HEM

Hässelby Hem äger och förvaltar drygt 2 400 lägenheter i Hässelby Strand, Hässelby Gård och Hässelby Villastad. Drygt 700 av dessa ligger i Smedshagen på Carl Bondes väg och Smedshagsvägen.

Hässelby Hem vill långsiktigt förvalta och utveckla fastigheter och områden i Hässelby. Vår vision är att ge hyresgästerna ett kvalitativt boende i välskötta hus.

Hässelby Hem bedriver ett aktivt socialt arbete i sitt närområde med Läxhjälp på Smedshagsskolan, Peladafotboll för ungdomar på Hässelby IP och många andra insatser för att öka trygghet och bidra till en hållbar framtid. Hässelby Hem är miljöcertifierat enligt ISO 14001 sedan starten 2008.

 

Översiktskarta över Smedshagen. De inringade områdena kan bli aktuella för byggnader.