Miljöpolicy

Hässelby Hems miljöcertifiering säkerställer sunda bostäder och lokaler åt våra hyresgäster.

Verksamheten bidrar till en hållbar utveckling och tryggare tillvaro i våra fastigheter genom ett strukturerat arbete på områdena energi- och materialhushållning, farliga ämnen, inne- och närmiljö samt medverkar till ökad medvetenhet hos våra medarbetare och intressenter.Vårt miljöarbete integreras i affärsplaneringen och utgår alltid från principen att vi prioriterar åtgärder som angriper orsaker snarare än symptom, även kallat uppströmslösningar.

I praktiken innebär det att vårt arbete bygger på:

att vi ständigt förbättrar vårt miljöarbete och regelbundet utvärderar och kontrollerar arbetet

att vi eftersträvar en god förståelse av vår omvärld och de förutsättningar, risker och möjligheter som kan ha betydelse för vår förmåga att uppnå en för verksamheten förbättrad miljöprestanda

att vi kommunicerar med våra hyresgäster och intressenter om vår syn på miljöfrågor och uppströmslösningar 

att vi i samverkan med våra hyresgäster och intressenter gemensamt uppnår en minskad miljöpåverkan

att vi lever upp till legala och övriga bindande krav samt strävar efter att överträffa dessa

att vi utbildar våra medarbetare för att öka medvetenheten om och ge dem en inblick i hur miljöarbetet bedrivs så att alla i sitt dagliga arbete kan ta ansvar för att miljöpolicyn efterlevs

Hässelby Hem mars 2021