Felanmälan

Använd formuläret nedan för att när som helst på dygnet rapportera fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen, som inte är akuta, exempelvis droppande kranar, rinnande toaletter, fel på kyl, frys eller spis etc.

Viktigt att du skriver i din adress först innan du rapporterar in felet, så vi vet var problemet finns.

Om du ska lämna dina nycklar till Hässelby Hems kontor för åtgärd av fastighetsskötare, kom ihåg att märka upp dina nycklar med lägenhetsnummer och ärendenummer.

1Var bor du?

 
  • {{s.name}}

2Typ av fel

3Kontaktuppgifter

Akuta fel vardagar kl 8-16.30

Akuta fel måste ringas in! Maila inte. Exempel på akuta fel är brand, strömlöst, vattenläckage, sanitetsrisk, översvämning etc, som kan orsaka skada på människor och hus.

För dig som bor i Hässelby Villastad:

 

Fastighetsägarna Stockholm 08 - 617 76 00

 
För dig som bor i Hässelby Strand och Hässelby Gård:

HSB Stockholm
010 - 442 11 00

 

Akuta fel under helger och nätter (jour)

Akuta fel måste ringas in! Maila inte. Exempel på akuta fel är brand, strömlöst, vattenläckage, sanitetsrisk, översvämning etc, som kan orsaka skada på människor och hus. Om förvaltaren anser att det rapporterade jourärendet inte är en fara för människor och hus kommer du få betala för utryckningen.

1Tänk på följande

Anlita inte i onödan jourhjälp om åtgärden kan vänta. Du får själv betala om du anlitar jourtjänst för fel som inte bedöms som akut risk.

2Informera

Se till att informera övriga boende i huset som kan drabbas av skadan. Meddela också att du kontaktat jouren.

3Ring jouren

Akuta fel under helger och nätter:

Dygnet Fastighetsjour AB 08 - 18 70 00