Translate/Översätt

Translate the website, using Google Translate:

  1. Go to http://translate.google.com/
  2. To change languages, use the menu in the top banner.

 

Översätt hemsidan med Google Translate så här:

  1. Gå till http://translate.google.com/
  2. Nu visas sidan översatt. För att ändra språk använd menyerna i överkant.