Riddersvik, Hässelby

Där Stockholms stads trädodling en gång låg, ska Hässelby Hem vara med att bygga trädgårdsstad i vacker kulturmiljö.

Antal: Totalt ca 108 bostäder varav 83 lägenheter samt 25 radhus
Upplåtelseform bostäder: Hyresrätter och bostadsrätter
Arkitekt: Kjellander+Sjöberg Länk till annan webbplats.
Byggherre: Wallfast AB & Hässelby Hem AB
Skede: Detaljplan

I Riddersvik i Hässelby har planeringen för ett nytt bostadsområde kommit långt. Tillsammans med åtta andra byggherrar, som alla har sin del av området, planerar Hässelby Hem & Wallfast att bygga bostäder. Ambitionen är att bygga med trähusteknik och hög miljöprofil. Ett mål är också att kunna erbjuda de som flyttar dit tillgång till lånecyklar och en egen bilpool med elbilar.

Fakta och historik Trädgårdsstäder

Konceptet med trädgårdsstäder startade redan på 1800-talet i England, och innebär en modern mindre stad som ska vara självständig gentemot storstaden i centrum. Det var en ideologisk rörelse som ville separera hemmen från industriernas kolrök och ge folket det bästa av stad och landsbygd i ett.

"Human society and the beauty of nature are meant to be enjoyed together," skrev Ebenezer Howard på 1890-talet, som var tongivande i utvecklingen av trädgårdsstäder i England.

I Sverige anammades rörelsen och den första trädgårdsstaden att anläggas blev Enskede Gård år 1910 – idag kallad Gamla Enskede. Även Gamla Bromma anlades i samma anda. Med åren blev de inte lika aktuella men rörelsen har helt klart influerat den moderna stadsplaneringen.

Engelsk park restaureras efter arkeologisk utgrävning

Vid Riddersviks Gård finns även en engelsk park uppförd i början av 1800-talet och är en av Stockholms stads mest välbevarade engelska parker. Tack vare den kommande byggnationen av området blir det möjligt för Stockholms Stad att rusta upp den engelska parken. De har bland annat utfört trädgårdsarkeologisk utgrävning här och skriver på sin hemsida: "Den upplevelserika men igenväxta parken innehåller ett intressant källmaterial i form av markanläggningar, planteringar av lärk och parklind, den unika Stjärnparken, en sengustaviansk paviljong och ett intakt gångvägssystem."

logotyp

Dataskyddspolicy

Copyright 2024 Hässelby Hem AB
alla rättigheter reserverade