Smedshagen, Hässelby

Hässelby Hem planerar utbyggnad av Smedshagen-området i Hässelby.

Antal: knappt 500 lägenheter och radhus
Upplåtelseform: Hässelby Hem planerar att i lika delar bygga hyresbostäder för egen förvaltning som bostadsrätter som erbjuds marknaden

Byggherre: Wallfast AB & Hässelby Hem
Skede: Detaljplanen är antagen och inväntar Laga Kraft
Byggstart: Planerad byggstart är 2026, vilket också är beroende av marknadsläget

Hässelby Hem & Wallfast planerar utbyggnad av Smedshagen-området i Hässelby och vill på så sätt bidra till att lösa bostadskrisen i Stockholm. Vi är väl förtrogna med området och ser möjlighet att förtäta med ytterligare bostäder. Med varierande bostadsformer kan vi erbjuda olika former av boende beroende på fas i livet och bostadsbehov. Vi bygger sannolikt en blandning av hyresrätter, bostadsrätter och småhus. Parkeringsplatser ersätts med garage.

Hässelby Hem har ingen särskild kö för det här projektet utan hänvisar till systemet för intresseanmälan under Sök bostad. Öppnas i nytt fönster.

logotyp

Dataskyddspolicy

Copyright 2024 Hässelby Hem AB
alla rättigheter reserverade