Följ med in i våra skyddsrum

I Sverige finns cirka 64 000 skyddsrum för ungefär sju miljoner människor. Skyddsrummen som ligger i bostadshus används ofta som förråd och cykelrum, men ska kunna iordningställas på 48 timmar. Det gäller även Hässelby Hems 55 skyddsrum.

skyddsrum

Trappstegen leder ner till en tung dörr med bokstäver som formar ordet skyddsrum. Kalla väggar och golv i betong. I ett hörn står material och verktyg staplat. Kärl i olika storlekar och för olika användningsområden, några för vatten och några för toalettbruk. En verktygslåda och delar av ett stort ventilationssystem. På väggen en bruksanvisning till den som är först på plats om rummet behöver ställas i ordning.

I Sverige finns cirka 64 000 skyddsrum för ungefär sju miljoner människor. Skyddsrummen som ligger i bostadshus används ofta som förråd och cykelrum, men ska kunna iordningställas på 48 timmar. Det gäller även Hässelby Hems 55 skyddsrum.

Att Hesa Fredrik skulle börja ljuda vid en annan tidpunkt än klockan 15.00 den första måndagen var tredje månad känns otänkbart i Sverige i dag – och förhoppningsvis även i framtiden. Men en rad händelser, däribland krig i närområdet, har gjort att intresset för skyddsrum ökat de senaste åren. Frågor tas upp av såväl politiker, kommuner och privatpersoner.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är de som utför kontroller av skyddsrummen, medan fastighetsägaren ansvarar för att skyddsrummen är i bra skick.

Just nu pågår ett stort arbete där Hässelby Hem ser över alla 55 skyddsrum för att åtgärda eventuella brister.

– Hässelby Hem kontaktade oss och bad om en inventering av sina skyddsrum i väntan på MSB:s kontroll. Efter inventeringen har vi gått igenom rummens skick och arbetar nu med att åtgärda några små brister så som torkade gummipackningar, saknade vattenkärl och verktygslådor, säger Richard Edberg, teamleader och skyddsrumstekniker på Presto.

– Skyddsrummen i Sverige har varit bortglömda i många år, nu behöver de få lite kärlek, säger Richard Edberg.

Elise Gergi, fastighetskoordinator på Hässelby Hem, är dock noga med att poängtera att genomgången av skyddsrummen inte beror på några direktiv eller information om direkta hot.

– Det var länge sedan MSB genomförde en kontroll hos oss och vi vill ligga steget före och se till att rummen går igenom nästa kontroll, därför tog vi det här initiativet, säger Elise Gergi.

 

skyddsrum

Fyra vanliga frågor om skyddsrum

Många hyresgäster har hört av sig med frågor om skyddsrummen. Därför passade vi på att ställa några av dem till skyddsrumsteknikern Richard Edberg.

Tillhör man ett speciellt skyddsrum?

– Nej, du ska gå till det rum du är närmast vid tillfället. På msb.se finnas en skyddsrumskarta som visar var rummen ligger.

Hur länge kan man vara i ett skyddsrum?

– Man har räknat på att man ska kunna vara i ett skyddsrum i snitt tre dygn. Sedan behöver toaletter tömmas och nytt vatten tappas upp. För tre dygn beräknar man tio liter vatten per person.

Vad ska man ta med sig?

– I skyddsrummen finns inga sängar eller mat. Saker du kan ta med är till exempel mat, hygienartiklar, toalettpapper, medicin, varma kläder, värdehandlingar och mobil.

Hur säkert är ett skyddsrum?

– Rummet är som en bombsäker låda med ett eget ventilationssystem som skyddar mot brand, splitter, strålning, giftiga gaser och radioaktivt damm.

Mer info: msb.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

logotyp

Dataskyddspolicy

Copyright 2024 Hässelby Hem AB
alla rättigheter reserverade