Miljöpolicy

Hässelby Hems miljöcertifiering säkerställer sunda bostäder och lokaler åt våra hyresgäster.

Verksamheten bidrar till en hållbar utveckling och tryggare tillvaro i våra fastigheter genom ett strukturerat arbete på områdena energi- och materialhushållning, farliga ämnen, inne- och närmiljö samt medverkar till ökad medvetenhet hos våra medarbetare och intressenter.Vårt miljöarbete integreras i affärsplaneringen och utgår alltid från principen att vi prioriterar åtgärder som angriper orsaker snarare än symptom, även kallat uppströmslösningar.

I praktiken innebär det att vårt arbete bygger på:

• att vi ständigt förbättrar vårt miljöarbete och regelbundet utvärderar och kontrollerar arbetet

• att vi eftersträvar en god förståelse av vår omvärld och de förutsättningar, risker och möjligheter som kan ha betydelse för vår förmåga att uppnå en för verksamheten förbättrad miljöprestanda

• att vi kommunicerar med våra hyresgäster och intressenter om vår syn på miljöfrågor och uppströmslösningar

• att vi i samverkan med våra hyresgäster och intressenter gemensamt uppnår en minskad miljöpåverkan

• att vi lever upp till legala och övriga bindande krav samt strävar efter att överträffa dessa

• att vi utbildar våra medarbetare för att öka medvetenheten om och ge dem en inblick i hur miljöarbetet bedrivs så att alla i sitt dagliga arbete kan ta ansvar för att miljöpolicyn efterlevs

Hässelby Hem mars 2023

På vår hållbarhetswebb OurSustainableWay har vi samlat all info om vårt hållbarhetsarbete:

Hässelby Hem är stolta över att vara en del av Soya Group, vars värdeord pionjäranda, långsiktighet, kvalitet, miljö och socialt ansvar genomsyrar hela verksamheten.
På en gemensam webbplats OURSUSTAINABLEWAY Länk till annan webbplats. har vi samlat alla våra hållbarhetsinititiativ, från läxhjälp till vinddrivna fartyg och fosfordamm.

logotyp

Dataskyddspolicy

Copyright 2024 Hässelby Hem AB
alla rättigheter reserverade