Klara av högstadiet med kostnadsfri läxhjälp

Hässelby Hem har i drygt tio år finansierat Läxhjälpen på Smedshags­skolan. Här får niondeklassare gratis stöd och hjälp att göra sina läxor tillsammans med en läxhjälpare.

Placeholder-bild

Skolorna har nu varit i gång i flera veckor och för de som går i nian väntar gymnasiet nästa år, något som kan kännas både roligt och spännande. Men för den som riskerar att inte klara grundskolan och bli behörig till gymnasiet kan nedräkningen sam¬tidigt kännas stressande. Därför finns Läxhjälpen, en stiftelse som riktar in sig på just de här eleverna. Läxhjälpens vision är att alla ska ha förutsättningar att klara av skolan, oavsett var man är uppvuxen och vilken utbildnings¬ bakgrund ens föräldrar har.

Hässelby Hem har i drygt tio år finansierat Läxhjälpen på Smedshags¬ skolan. Här får niondeklassare gratis stöd och hjälp att göra sina läxor tillsammans med en läxhjälpare. Eleverna får stöd med läxläsning inom alla ämnen, men framför allt kärnämnena matematik, engelska och svenska.

– Ungdomarna får en chans att studera i en lugnare miljö och få hjälp med studieteknik. Att få gymnasiebehörighet är ett viktigt steg för att få en möjlighet till att få arbeta med det man vill i vuxen ålder, säger Peter Leskinen, förvalt¬ ningschef på Hässelby Hem.

– Vårt samarbete med Hässelby Hem och Smedshagsskolan sträcker sig över 10 år tillbaka. Vi är glada över att vi under så lång tid och fortfarande än i dag kan
ge ungdomar i Hässelby bättre förutsättningar att klara grund¬skolan tillsammans med dessa två aktörer. Jämlika förutsättningar att klara skolan är en nyckel för social hållbarhet, säger Erica Hagström, regionchef på Läxhjälpen.

Under läsåret 2021/2022 blev 100 procent av eleverna som deltog i Läxhjälpen på Smedshagsskolan behöriga till gymnasiet, elever som saknade behörighet när de började.
– Under åren har över 100 ungdomar fått gymnasiebehörig¬ het, vilket de kanske inte hade fått utan Läxhjälpen. Det är viktigt för samhället och individen att det finns initiativ som Läxhjälpen som stöttar de som av olika anledningar har svårare att tillgodogöra sig utbildningen i skolorna. Det förutsätter att näringslivet är med och stöttar sådana initiativ och därmed tar ett socialt ansvar, säger Peter Leskinen.


Vill du jobba som Läxhjälpare?

Är du eller någon du känner en universitets- eller högskolestudent som vill bidra till att fler ungdomar klarar skolan? Läxhjälpen är alltid på jakt efter nya läxhjälpare.
Tjänsten är en timanställning på eftermiddagar och kvällar och innebär i korthet att vara läxhjälpare för högstadieelever efter skoltid.
Läs mer om Läxhjälpen och ansök på laxhjalpen.se/bli-laxhjalpare/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Foto: Läxhjälpen

logotyp

Dataskyddspolicy

Copyright 2024 Hässelby Hem AB
alla rättigheter reserverade