Så arbetar vi för att öka tryggheten i Hässelby

Hässelby Hem arbetar aktivt med att öka tryggheten för de boende i området. Som medlemmar i Hässelby-Vällingby Fastighetsägare ges ett brett stöd och kunskapsutbyte i arbetet för ett tryggare Hässelby.

Placeholder-bild

Hässelby-Vällingby Fastighetsägare är en ideell förening som samverkar med fastighetsägare, stadsdel, polis och andra lokala aktörer. Föreningens säkerhetsstrateg Mickael Siivola berättar om deras arbete i Hässelby.

Hur arbetar ni?

Vi har ett brett kontaktnät och en stor del av vårt arbete handlar om att länka ihop fastighetsägare för att skapa ett gemensamt forum där de kan samlas och utbyta erfarenheter och kunskap med varandra. Om en fastighetsägare i ett område upplever problem med något kan vi vara rätt säkra på att samma problem även finns i andra områden.

Finns det anledning att vara orolig för de som bor i området?

En del av Hässelby har ju varit utsatt, och det är svårt att svara generellt på den frågan. Men vi gör allt vi kan från vårt håll för att öka trygghetskänslan för de boende i området. Jag tror att vi alla i samhället behöver ha en sund nyfikenhet och vaksamhet. Var observant på om det till exempel är obehöriga i huset och anmäl det till din fastighetsskötare. Får de inte veta något kan de inte heller åtgärda det.

Vad gör ni konkret för att öka tryggheten?

Vi arbetar från flera håll, en viktig del är våra säkerhetsbesiktningar där vi går igenom fastigheter och utemiljöer för att se om det finns platser med dålig belysning eller buskage och träd som täcker sikten. Vi undersöker brytskydd på entrédörrar och om det finns platser i fastigheten där kriminella hänger. Därefter lämnar vi över förslag på åtgärder till fastighetsägaren.

Vi genomför även trygghetsvandringar tillsammans med polis och stadsdelsförvaltning och har startat en process för att införa trygghetsväktare i Hässelby. Det är något som redan finns i Järva och som både boende och fastighetsägare varit nöjda med. Trygghetsväktarna rör sig dagligen, året runt, i områden som upplevs otrygga. De arbetar för att skapa en lugn, trygg känsla och ett förtroende hos de unga.

logotyp

Dataskyddspolicy

Copyright 2024 Hässelby Hem AB
alla rättigheter reserverade

Till toppen