Vem ansvarar för snöskottningen?

Efter ett kraftigt snöfall kan det snabbt bli svårt att ta sig fram på gatorna. Att pulsa fram i snön är tungt och för många rent av omöjligt. Vem är det då som är ansvarig för att skotta snö och motverka halka?

Placeholder-bild

Hässelby Hem ansvarar för:

Skottning och halkbekämpning av de gång- cykel- och bilvägar som ligger på vår mark. Vi ansvarar även för skottning utanför våra entréer och utrymningsvägar. Samt borttagning av istappar och snö från våra tak. Ser du istappar som hänger får du gärna kontakta oss så att vi kan spärra av och ta bort istapparna.

Stockholms stad ansvarar för:

Majoriteten av vägarna sköts av Stockholms stad. De följer en prioriteringsordning för snöröjning och halkbekämpning – där de vid pågående snöfall prioriterar framkomlighet för utryckningsfordon, trafikleder, bussgator och högtrafikerade huvudgator. Då kan lokalgator och bostadsgator få en något senare röjning.

Du som hyresgäst ansvarar för:

Som hyresgäst är du ansvarig för att skotta bort snö från din egen parkeringsplats samt din balkong eller uteplats.

Snöröjningen ska ske inom rimlig tid. Man väntar ofta tills det slutat snöa, om det inte ska snöa kraftigt och länge.

logotyp

Dataskyddspolicy

Copyright 2024 Hässelby Hem AB
alla rättigheter reserverade

Till toppen