Avfall

I nära anslutning till din bostad finns plats för avfall från ditt hushåll. Där försöker vi erbjuda återvinning av så många olika typer av avfall som möjligt. Lokala avvikelser förekommer beroende på möjligheterna i lokalerna.

Läs mer på Stockholm Vatten och avfall Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I vissa fall finns även möjlighet att sortera grovsopor (brännbart respektive icke brännbart) samt miljöfarligt avfall. Stora mängder avfall samt de fraktioner som inte finns i din fastighet lämnas på återvinningsstation eller miljöcentral.

Vår närmsta återvinningsstation är:
Återvinningscentral Lövsta
Lövstavägen 492
165 72 Hässelby

Telefon: 08 - 508 465 40

logotyp

Dataskyddspolicy

Copyright 2024 Hässelby Hem AB
alla rättigheter reserverade

Till toppen