Förråd

Förrådsutrymmen ska finnas för alla hyresgäster, antingen i källare, på vinden eller i lägenheten. Tänk på att inte förvara stöldbegärlig egendom i ditt förråd.

Enligt lag är hyresgästen ansvarig för sitt förråd och sakerna som förvaras där. Det är därför viktigt att sätta lås på sitt förråd, även om det inte används, så att ingen obehörig utnyttjar utrymmet.

Vi vill också påminna om att det inte är tillåtet att förvara brandfarliga vätskor, gaser eller explosiva material i källar- eller vindsförråd. Överbliven färg och lösningsmedel lämnar hyresgästen själv in på lämplig återvinningsanläggning.

Fria utrymningsvägar

Enligt lagen om skydd mot olyckor måste man hålla fria utrymningsvägar i fastigheten. Det gäller trappuppgångar och även utanför ditt källar- eller vindsförråd. Så var noggrann med att inte lämna saker i de gemensamma utrymmena. Fastighetsskötaren kommer att märka upp föremål som påträffas och som står på olämpligt ställe. Därefter tas de om hand och så småningom slängs de.

TÄNK PÅ

att inte förvara värdesaker i källar-/vindsförråd. Klimatet på dessa ställen kan medföra att ens saker tar skada och om något blir stulet eller förstört täcks det inte av hemförsäkringen.

Räcker förrådet inte till?

Genom vårt samarbete med SelfGoStorage får du rabatt på smart magasinering. Läs mer här

logotyp

Dataskyddspolicy

Copyright 2024 Hässelby Hem AB
alla rättigheter reserverade