Betala hyran

Hyresavierna kommer till dig kvartalsvis, en avi för varje månad. Betalning ska vara oss tillhanda senast sista vardagen före den kalendermånad som hyran avser.

Tänk på att det är väldigt viktigt att betala hyran i tid. Du kan bli av med ditt hyreskontrakt om hyresinbetalningarna kommer för sent upprepade gånger. Sena betalningar kan även leda till sämre boreferens om man vill byta lägenhet.

Viktigt att du väljer rätt OCR-nummer för rätt månad!

Varje månads hyresavi har ett specifikt OCR-nummer, så använd rätt avi för att din betalning ska hamna rätt. Du hittar även ditt OCR-nummer när du loggar in på "Mina sidor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.".

Om du saknar din hyresavi när du ska betala hyran så använder du istället bankens inbetalningskort. Det är viktigt att du i inbetalningskortets meddelanderuta skriver ditt kontraktsnummer eller ditt personnummer och vilken period betalningen avser, exempelvis september 2021.

Autogiro

Med Autogiro blir det enklare för dig att betala hyran. Dina betalningar till oss sker då automatiskt. Det enda du behöver göra är att se till att det finns pengar på ditt konto.

I god tid före varje förfallodag får du skriftigt besked där du ser beloppet som kommer att dras från ditt konto. Inga pengar dras från ditt konto utan att du vet om det. Dessutom har du möjlighet att stoppa betalningar om något inte stämmer. Du har även skyldighet att kontrollera att pengarna dragits från kontot.

När du är ansluten till Autogiro behöver du inte oroa dig för att missa någon betalning. Vi ser till att betalningen alltid görs på rätt dag. Varken för tidigt eller för sent. Du riskerar ingen påminnelseavgift. Ska du t.ex. resa bort på semester behöver du inte betala långt i förväg.

Om du är intresserad av att ansluta dig till Autogiro, fyll i blanketten om autogiro och skicka in till oss. Det är endast kontraktsinnehavaren som kan anmäla sig till autogirot. OBS! Du ska få ett bekräftelsebrev från oss innan autogirot börjar fungera. När du lämnat in ansökan för autogiro uppmanar vi dig att kontrollera ditt konto kommande månadsskifte om hyran blivit dragen. Om det blir draget eller inte beror på när i månaden du lämnar in din ansökan dragningen kan då komma igång nästkommande månadsskifte.

Kom ihåg att det är viktigt att hyran kommit till oss i tid. Om betalning inte kommit oss tillhanda på förfallodagen blir hyresskulden ett inkassoärende och är därmed skäl för uppsägning.

För mer information:

Kontakta den som är ansvarig för hyresadministrationen i din fastighet.

logotyp

Dataskyddspolicy

Copyright 2024 Hässelby Hem AB
alla rättigheter reserverade